Miao Wei: Tối ưu hóa cơ cấu công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của việc chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-04 01:44:31
LinuxKernel5.7.1内核发布:小更新,涉及代码仅一百余行|||||||

Linux Kernel 5.7.1 已公布,那是一个小更新版本,出有引进严重补钉,触及到的代码只要一百多止。不外民圆仍是倡议一切利用 Linux Kernel 5.7 的用户晋级到此版本。

Linux 5.7.1 对部门装备的多面触控处置停止了 HID 代码的回溯移植、为 AirVast USB 装备供给新的装备 ID、为新版本的 Xbox One WiFi 适配器供给 mt76 驱动撑持,并建复了 DS3 USB 减稀狗上受毁坏的按钮。

具体内容检察公布通知布告。间隔 Linux Kernel 5.8 兼并窗心到去另有一周的工夫用于引进新功用,估计正在 8 月成为下一个不变版内核。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa